Къде са специалистите, които не достигат в туризма?

Главна категория: Новини
Посещения: 5366

stanelovПо повод предстоящата учебна година, значението на професионалното образование и недостига на професионални кадри – все ключови въпроси за несебърската общественост и туристическия бизнес, потърсихме за разговор Дир. Славчо Станелов от Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов“, Несебър, а така също и член на Общински съвет, Несебър.Откриваме г-н Станелов и неговия екип в трескава подготовка за новия учебен старт. Помощният персонал почиства и подрежда училището, полива градинките в двора, а учителският състав заседава над учебни планове, програми, нови наредби и учебници. Графикът на директора е препълнен със срещи, с представители на чуждестранни институти за партньорство, за усъвършенстване на преподавателската квалификация, с бизнес представители за сътрудничество, една от тях е и с журналист на Melnicata.com, чийто разговор публикуваме по-долу.

        stanelov1Дир. Станелов, какви специалности предлага професионалната гимназия?

       От тази година в гимназията имаме записване след 7-ми клас – хотелиерство, производствено обслужване на заведенията за хранене и развлечение и ресторантьорство, специалност кетъринг. За първа година имаме обучение с разширено изучаване на английски език след 8-ми клас. В девети клас имаме две паралелки – организация и обслужване в областта на хотелиерството, професия хотелиер, а другата – професия готвач. За първа година имаме прием на 5 нови паралелки – в 8-ми и 9-ти клас, като за 8-ми клас ще обучението ще бъде с 5-годишен срок. Първата година се изучава интензивно основно чужд език. Приетите след 8-ми клас са с 4-годишен срок на обучение. Първият гимназиален етап е до 10-ти клас, а след него следва Втори гимназиален етап – до 12-ти клас. Предлагаме прием и след 10-ти клас, когато могат да дойдат деца от други училища, за да придобият професия в туризма. Общо в гимназията имаме сформирани 12 паралелки в дневна форма на обучение и 4 паралелки задочна форма на обучение – професия хотелиер. Задочната форма на обучение формирахме, тъй като има желаещи с незавършено средно образование за придобиване на квалификация по професията.

-      Има ли кандидати тази година и каква беше формата на приема?

-        Да, тази година има кандидати. След 8-ми клас приемът е по документи, а след 7-ми клас – въз основа на изпитите от външно оценяване, като желаещите подават молба в регионалния инспекторат.

-        Всичките ни деца са много хубави – споделя с обич директор Станелов – Понякога се налага да се боря и да отстоявам всяко дете, но аз не се отказвам. Дори се наложи да стана настойник на едно момиче, чиито родители не го пускаха на училище. И сега се грижа за него, какво да се прави, хора сме, не мога да оставя дете, което има желание да учи.

         stanelov3Колко кадри и в какви специалности ще излязат от професионалната гимназия по туризъм през май следващата година?

        През месец май ще завършат 23 хотелиери, 18 готвачи и 19 сервитьор-бармани – общо 60 човека. Малко са, но това в момента позволява материалната ни база. Аз съм възприел като мисия изграждането на съвременна учебна база. Имам готов проект, подал съм докладна в Общината, очаквам решението, за да можем да започнем изграждането на нов учебен корпус със спална част, административна част, фитнес част, зали за практическо обучение, нови игрища и тенис кортове. Проектът е на много високо ниво и ще отговаря на туристическия комплекс, в района на който се намира училището ни и за чиито нужди то съществува. Сегашната невзрачна отвън едноетажна постройка ще бъде заменена с 5-етажна модерна сграда, като базата трябва да бъде готова до 2020-та година, тъй като според директивите на Европейския съюз, трябва да преминем към едносменен режим.

-       Къде се провежда практическото обучение в момента?

-        До детската градина се намира учебния ни практически корпус. А производствена практика по време на учебно време провеждаме в базови заведения в действаща реална работна среда. Миналата година по един проект, 15 наши деца работиха в Италия за две седмици, след което отново бяхме поканени, тъй като видяха, че нивото им е много по-високо в професионално отношение, в сравнение с техните кадри.

-        Така ме подсещате за следващия въпрос – каква е реализацията на Вашите възпитаници след завършване на гимназията?

-        Някои от тях продължават във висши учебни заведения, някои от тях в чужбина. Скоро имах една среща с ученик, който е студент в Англия. А по инициатива на една наша възпитаничка, която в момента се обучава във висш институт в Швейцария, в момента текат преговори за сътрудничество между института и нашата гимназия, за да се превърнем в нещо като техен филиал, макар че те са висш институт, а ние сме средно училище. Директорът беше тук на посещение, а през септември отново ги очакваме, когато ще направят презентация. Друг наш ученик, за който се сещам в момента,  работи на круизни кораби и е изключително търсен от различни круизни компании, тъй като е специалист и владее 3 езика.

-       Как ще се отрази подготвяната от МОН промяна на определянето на бюджетите за училищата?stanelov2

-       Много са факторите, които трябва да се вземат предвид на база успеваемост на учебното заведение. Например, построявайки новата база, аз ще кандидатствам за иновативно училище и тогава летвата ще стане много висока. Неотдавна имах срещи с двама посланици и съм поканен от още един на среща на тема за внедряване на нови програми в сферата на туризма. Смятам, че базата е основополагаща за определяне на нивото, ученикът, след като влезе в училище, трябва да е задоволен с всичко и учебният процес да бъде на много високо ниво. От следващата година ще преминем от разширено обучение към интензивно обучение на чужд език – английски. Ще въведем същия брой учебни часове и накрая външно оценяване по предмета, както е в английските гимназии. За целта ще наемем още много високо квалифицирани преподаватели по английски език.

-       Каква е квалификацията и опита на преподавателския колектив?

-       Педагогическият персонал на нашата гимназия по туризъм е квалифициран, повечето от тях с професионална квалификация. Наскоро 12 човека се явиха за допълнителна професионално-квалификационна степен. Много от преподавателите са завършили Университета по хранитени технологии в Пловдив, с филиал, който им дава педагогическа правоспособност. В момента имам ученик, който завършва там, изключително талантлив и който ще взема в училищния колектив от преподаватели след завършването му. В преподавателския ни колектив има много млади хора. Предвиждаме много възможности за допълнителни квалификации на учителите.

-       Бизнесът търси ли Вашето учебно заведение за набиране на кадри?

-        Естествено, с бизнеса имам връзка, даже те влизат в Обществения съвет. Надявам се да задълбочим взаимодействието, сега имаме намерение да организираме кръгли маси, за да откликваме на техните желания и да припокриваме техните изисквания с нашите възможности. Провеждаме срещи, в които те изявяват желание да подпомагат училището ни, за да им даваме кадри, които да са в помощ по време на летния сезон. Очакваме да ни помогнат и за честването на 50-годишния юбилей, който предстои през пролетта на 2018 г. Поддържаме връзка със Съюза на собствениците в комплекса и на база на техните искания съчетаваме бройките ученици по специалности, за които кандидатстваме.

-       Вашето пожелание за новата учебна година.

-        Всички деца са наши и ще положим максимални усилия, за да им предадем това, което знаем ние, като искаме те да се превърнат в едни добри специалисти, които да намират реализация в общината, в курортния комплекс и в други краища на страната. Желанието ни е с изграждането на новата база да можем да увеличим и броя на децата, аз планирам около 1000 деца.

 

ЧеЧетете още: Изпращаме лятната ваканция с очакване на следващата (информация за ваканциите през учебната 2017 - 2018 г.)