Обявена е обществена поръчка за изграждане на басейн в кв. Черно море

Главна категория: Новини
Посещения: 4795

BaseinВ Несебър ще бъде изграден закрит плувен басейн, става ясно от публикация в сайта на АОП /Агенция за обществени поръчки/. С избирането на изпълнител на обекта ще бъде направена още една крачка напред в реализацията на съоръжението.

Ето и цялото описание на обществената поръчка:

Закритият плувен басейн разполага със 136 седящи зрителски места, като 10 от тях са предвидени за хора с увреждания. Плувният басейн е с размери 25х12.5 м и разполага с 5 коридора за плуване. Едновременната пропускателна способност /ЕПС/ на съоръжението е определена на 50 спортиста, или по 10 спортиста на коридор /съгласно Таблица 1 от Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения/. На базата на ЕПС са определени и необходимите обслужващи помещения за сградата.
На кота ± 0.00 в залата на басейна са проектирани две съблекални за по 21 души с необходимите санитарни помещения към тях, една съблекалня за хора с увреждания, помещение за дежурен инструктор и треньори, помещение за охрана, помещение за инвентар и тоалетни за посетителите.
На кота +3.20 са проектирани кабинети и съблекалня за персонала, методически кабинет със склад, медицински кабинет с манипулационна, чакалня и тоалетна, техническо помещение, тоалетна с предверие и зона за отдих.
На кота -2.70 са проектирани обслужващи помещения: Филтърно, компенсаторен резервоар, стая за химически реагенти, складове, бойлерно и помещение за главното ел. табло.
За достъп между етажите е предвидена стълба и асансьор за хора с увреждания.
За сградата са предвидени 27 паркоместа, 4 от които за хора с увреждания, както и 19 паркоместа за велосипеди, съгласно Наредба 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.
Носещата конструкция на сградата е смесена, основният обем е от метална носеща конструкция, а сутеренът и междинният етаж са от монолитна стоманобетонова конструкция.
Фасадите са проектирани да се изпълнят от покривни сандвич панели с пълнеж от минерална вата, с дебелина 120 мм /RAL 9010 / и окачена алуминиева фасада.
Покривът е проектиран да се изпълни от покривни сандвич панели с пълнеж от минерална вата, с дебелина 120 мм /RAL 9010 /.
Преградните стени са проектирани да се изпълнят от тухла /в сутерена на сградата/ и щендерни преградни с гипскартон на кота ±0.00 и +3.20.
На кота ±0.00 и +3.20 в зоната на обслужващите помещения е предвиден окачен
таван от гипскартон.
Пластмасовите седалки за зрители в залата на басейна трябва да отговарят по отношение реакцията им на огън на клас - V- 0. /чл.64 (2), 2 от Наредба I3-1971 за СТПНОБП /
Подове - гранитогрес, шлайфана бетонова настилка
Тавани - гипскартон с латекс и сандвич панели
Дограми - окачена фасада и алуминиева дограма с прекъснат термомост за фасадите и алуминиева дограма за интериора.
За сградата са проектирани необходимите отоплителни и климатични инсталации, като на покрива са разположени слънчеви колектори за подгряване на водата за битови нужди и на басейна.
Максималният брой посетители и служители в сградата ще бъде:
Трениращи - 44 човека
Зрители - 136 човека
Служители, треньори, медицинско лице и др. - 12 човека.
Общо -192 човека.
ТЕХНИКО- ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Площ на УПИ II = 3122 кв.м
ЗП = 1040.85 кв.м.
РЗП = 1295.17 кв.м.
Сутерен = 218.31 кв.м.
по проект : по норми:
Пл = 33.34 % Пл ? 80%
Кинт. = 0.42 Кинт. ? 1.5
Озел.= 25.56 % Озел. ? 20%
Парк. = 27 бр. H ? 10 м
Парк. /вело./= 19 бр.
Основната конструкция на сградата е стоманена, решена чрез рамки, разработени от горещо валцовани пълностенни греди и колони. Размерите на сградата в план са 45.70м/22.00м .Височината на колоните по крайните оси са 8,4м ш единия край и 6,60м. в другия. В надлъжна посока осите са през разстояние 6м, а в напречна през 22м.

Общата стойност на обществената поръчка е 4 200 000 лв. (с ДДС).

Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/11/2018 17:00 ч.

Вижте още: На 16-ти октомври се разделяме с ненужните електроуреди