Най-старото кръстовище ще има нова визия

Главна категория: Новини

Kr1Започна реконструкция на най-старото кръстовище за кръгово движение в община Несебър, информира официалната Facebook страница на кмета Николай Димитров.

Находящото се на входа на града колело до момента бе с почти елипсовидна форма. Настоящите ремонтни дейности целят оформянето му в окръжност, което ще изпълни изискванията на Закона за движение по пътищата и нормите за проектиране на пътища. Чрез реконструкцията ще се осигури по-добрата видимост и безопасност както за пътните превозни средства, така и за пресичащите кръстовището пешеходци.

Kr2Ремонтът на съоръжението за кръгово движение налага и преоформянето на двата съществуващи пътни острова покрай него и изграждане на допълнителни. Островите ще бъдат повдигнати посредством бордюри и ще бъдат озеленени. Към гражданите се отправя молба за проява на разбиране със създадената временна организация на движение.

Вижте още: Арт изложба събира ценители