АМ „Черно море“ отново на преден план

Главна категория: Новини

 AMАгенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за разработване на разширен идеен проект, с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на подробен устройствен план-парцеларен план на АМ „Черно море“. Индикативната стойност на поръчката е 14,4 млн. лв. без ДДС.

Целта на поръчката е да се разработят най-малко три варианта за трасе на АМ „Черно море“. Необходимо е да се проучат възможностите за изграждането на връзки с курортните градове и комплекси, посредством съществуващите пътища. Проектната скорост на трасето се предвижда да бъде 120 км/ч, с габарит 27 м, с по две активни и една аварийна лента във всяка посока на движение.

Поръчката включва извършване на инженерно-геоложки и геодезически проучвания на бъдещото трасе, разработване на проектни решения за изграждането на големите мостови съоръжения, виадукти, надлези, подлези, тунели и пътни възли, ландшафтно оформление, изготвяне на мерки по опазване на околната среда и разработване на подробен устройствен план-парцеларен план. Срокът за изпълнение е 365 календарни дни, който включва само времето за проектиране, без времето за преглед на разработката, организиране и провеждане на заседания на ЕТИС на АПИ, както и за провеждане на процедури по реда на ЗООС.

chernomoreПредвижда се трасето на АМ „Черно море“ да започва при бъдещата връзка с АМ „Хемус“, в района на с. Слънчево, да пресича Варненското езеро в най-тясната му част при гр. Белослав, да се свърже със съществуващата част от АМ „Черно море“ при с. Приселци и да направи връзка с края на АМ „Тракия“ при кв. „Ветрен“ на гр. Бургас.

Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 28 ноември 2019 година.

Но нека припомним няколко факта, който няма как да не споменем, когато става дума за изграждането на тъй дълго чаканата АМ „Черно море“.

Проектирането на АМ Черно море” започва през 70-те години на миналия век, когато от „Пътпроект“ – филиал Варна са разработени вариантни трасета с дължина около 100 км във фаза „Предварителни проучвания“. Тази разработка е разгледана от Експертния технико-икономически съвет при тогавашното Главно управление на пътищата, но конкретно решение не е взето. През 2001 г. „Инжконсултпроект“ ООД – гр. Варна започва разработването на нови предварителни проучвания възлагайки го на изпълнителна агенция „Пътища“. Разработени са три основни варианта: източен, западен и този през Дюлинския проход. Трасето започва от края на изградения участък от АМ „Черно море“ (от Аспаруховия мост до път I-9 при с. Звездица) и завършва при пътния възел при кв. Ветрен (пресичане с път I-6), където прави връзка с АМ „Тракия“.

Т.е Може да се каже, че вече няколко пъти е обсъждан този въпрос, но засега до действие не стига. Трябва да се вземат стратегически решения, които са важни не само за цялостната пътна връзка между Бургас и Варна. Така или иначе от текста става ясно едно нещо – до минимум една година всичко ще е на проект, трасето е изключително сложно и евентуален строеж ще започне най-рано след една година. Предизборно министър – председателят Бойко Борисов обеща, че въпросът ще се задвижи, ако големите областни градове, който ще свързва трасето се спечелят от ГЕРБ. След като това вече е факт, следва да изчакаме и да проследим развитието на казуса АМ „Черно море“.

снимка:newatlas.com

Четете още: Обявиха зимното разписание на морските летища