Ученически спортни игри в разгара си

Главна категория: Къде|Какво
Посещения: 459

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

sport activity На 8.11 на градския стадион в Несебър стартира първият етап от ежегодните Ученически спортни игри, организирани от Община Несебър и ОДК – Несебър. Първият етап беше по футбол.Ученическите игри са основна изява в областта на ученическия спорт. Те са част от държавната политика за организиране и провеждане на състезания с оглед развитие на индивидуалните способности и дарования, както и дееспособността на учениците в областта на спорта Организирането и провеждането на Ученическите игри съдейства за:

  • - Създаване на условия за свободен достъп, избор и изява на училищни отбори, чрез доброволно организирани форми на тренировъчна и състезателна дейност.
  • - Създаване на възможности за определяне на училищни отбори за участие в международни състезания – Световни ученически първенства, организирани от Международната федерация за ученически спорт (ISF).
  • Осъществяване на мерките за закрила на деца с изявени дарби в областта на ученическия спорт, съобразно Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.
  • за V-VІІ клас и VІІІ-Х клас: баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса, бадминтон, лека атлетика и шахмат;
  • за ХІ-ХІІ клас: баскетбол, волейбол и футбол.
  • момчета и момичета (V-VІІ клас) – родени от 01.01.2006 г. до 31.12.2008 г.
  • юноши и девойки (VІІІ-Х клас) – родени от 01.01.2003 г. до 31.12.2005 г.
  • юноши и девойки (ХІ-ХІІ клас) – родени от 01.01.2001 г. до 31.12.2002 г.

Игрите се провеждат в 3 възрастови групи, за учениците от V-VІІ, VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас в 4 етапа. Включените спортовете за възрастовите групи са:

- Право на участие в състезанията от Ученическите игри имат ученици – дневна форма на обучение:

- Записани и учащи в съответното училище от началото на учебната 2019/2020 година или преместени до първия ден на втория срок

 В областните, зоналните и финалните етапи на ученическите игри учениците имат право да участват само в един спорт и в една възрастова група. Във всички етапи на състезанията учениците имат право да участват в по-горна възрастова група с медицинско .

Нямат право да участват във всички етапи на ученическите игри:

– ученици, родени преди 01.01.2001 г.;

– ученици, родени след 31.12.2008 г.;

– учениците от спортните училища;

Индивидуалното и отборното класиране се извършва в съответствие с изискванията на БСФ и БФС.

Спортовете, по които се провеждат състезанията са: лека атлетика, тенис на маса, бадминтон, шахмат и спортни игри.

Система за провеждане на състезанията на общински, зонален и областен етап се определя от организаторите в зависимост от броя на участниците.

НАЧАЛО НА СЪСТЕЗАНИЯТА:

Футбол – 08.11.2019 – 12.00 часа – Градски стадион Несебър

Лека атлетика – 15.11.2019 – 12.00 часа – Градски стадион Несебър

Баскетбол – 22.11.2019 – 12.00 часа – в СУ ”Л. Каравелов”- Несебър

Четете още: "Аз – детето на морето" – Първи регионален конкурс за детска поезия