Регистър на настанените туристи - изисквания според Закона за туризма

Посещения: 571

turregustyrСлед 01.10.2019 г., всички лица, които извършват туристическа дейност в местата за настаняване без да са осъществили връзка с ЕСТИ / Единна система за туристическа информация/ и не водят регистъра съгласно изискванията на чл.116 от Закона за Туризма, ще се считат за нарушители. 

Системата се въвежда и поддържа от Министерството на туризма.

За да се осъщестестви безпроблемен достъп, вход и регистрация в Единната система за туристическа информация и във връзка с новите изисквания на чл.116 от Закона за туризма относно воденето на регистър на настанените туристи, Община Несебър уведомява всички лица, извършващи туристическа дейност в места за настаняване:

Ø Клас „А“ – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили;
Ø Клас „Б“ – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги, че са длъжни да предоставят в отдел „Местни данъци и такси“ имейл адрес и данни за стопанисващото лице (имена на ФЛ, наименование на ЮЛ, ЕГН/ЕИК) за свързване с ЕСТИ.

Видео обучение за работа със системата

Четете още: Централният плаж в Слънчев бряг откри сезона със "Син флаг"