Програма „Старт на кариерата“ - за Вас, младежи

Главна категория: Новини
Посещения: 1335

MladejiОбщина Несебър информира, че от 01.10 2018 г. стартира набирането на заявления за кандидатстване за работни места в централните ведомства, областните и общинските администрации по програма «Старт на кариерата» за заетост през 2019 г.
Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.
НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ

Предотвратяване на деквалификацията на младежите;

Превенция срещу “изтичането на мозъци”;

Предоставяне на възможности за обновяване на публичната администрация;

Предоставяне на възможност за последващо назначаване на част от младежите на постоянна работа;

Постигане на гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.


През 2018-2019 г. Програмата се реализира в Компонент 1.
Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.

Работодатели по Компонент 1 са публични администрации - централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.

След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 9 месеца. Програмата се реализира на територията на цялата страна.

Крайният срок за депозиране на документите от кандидатите за участие по Програмата е 19.10.2018 г.

Информация по Програмата може да намерите на сайта на Агенция по заетостта: www. az.government.bg 

За допълнителна информация: Дирекция «Бюро по труда» гр. Поморие, ул. «Солна» № 15, стая № 4, тел. 0596 / 2 26 09

*Снимката е илюстративна

Вижте още: Нов подземен паркинг ще бъде изграден в Несебър