Предстои ремонт на ел. мрежи и съоръжения на улично и парково осветление

Главна категория: Новини
Посещения: 1715

ElОбществена порчъка с предмет „Извършване на строително – монтажни работи по ремонт, подмяна и поддръжка на ел. мрежи и съоръжения на системите за улично и парково осветление на територията на община Несебър”, е обявена в сайта на Агенция за обществени поръчки.

Обхватът на обществената поръчка включва изпълнението на всички мероприятия по ремонт и подмяна на ел. мрежи и съоръжения на системите за улично и парково осветление на територията на община Несебър. Основните дейности, включени в предмета на поръчката са:
- Контрол, мониторинг на състоянието и грижа за безопасна експлоатация на съществуващи съоръжения.;
- Откриване и отстраняване на кабелни повреди на улично и парково осветление;
- Откриване и отстраняване на повреди по въздушни мрежи за улично и парково осветление;
- Доставки и монтаж на нови осветителни тела за улично и парково осветление – при констатирани липси по съществуващи трасета;
- Саниране и почистване на елементите на мрежите за улично осветление;
- Подмяна със същия вид, качество и визия на осветители и осветителни тела за улично и парково осветление;
- Извършване на текущ ремонт и профилактика на улично и парково осветление;
- Осигуряване работата на съществуващите мрежи и съоръжения по време на официални празнични дни и мероприятия;
2
- Извършване на проучвателна дейност с цел възстановяване на съществуващи неработещи стари съоръжения за улично и парково осветление и подмяната им с нови;
- Преоборудване (преокомплектовка) на съоръженията, с цел да се осигури безопасността им и адекватност на мрежите със съвременните технически и екологични изисквания;
- Други видове дейности, свързани с ремонт и подмяна на улично и парково осветление при необходимост и по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Стойността на обществената поръчка е 324 000 лв. (с ДДС).
Срок за получаване на офертите 19/10/2018 г., 17:00 ч.

Вижте още: Нов подземен паркинг ще бъде изграден в Несебър