Изнесоха опасни отпадъци от Баня

Главна категория: Новини
Посещения: 980

ObОтдел „Екология“ осъществи акция по изнасяне на опасни отпадъци от територията на Община Несебър.

През 2003г. с решение на Общински съвет в землището на село Баня е избрана площадка с площ от 8 декара, на която са разположени специализирани контейнери за съхранение на опасни отпадъци. Контейнерите са сертифицирани и херметически защитени с период на гаранция от 300 години. Предназначени са за съхранените на пестициди и препарати за растителна защита, събирани от бившите кооперации на територията на общината в съответствие с действащите към 2003г. разпоредби.

Към днешна дата Община Несебър разполага с необходимия ресурс и воля да задейства екологична инициатива по изнасяне на токсичните отпадъци от територията си. Мероприятието се извършва със собствено финансиране. Складираните пестициди и препарати за растителна защита се предават за последваща обработка и изгаряне на фирмата, поставила контейнерите. Общото количество на токсичните вещества е 40 тона.
Източник: Община Несебър

Вижте още: Курбан за здраве раздаваха в Свети Влас