Съобщение за избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места

Главна категория: Новини
Посещения: 2175

mestni izbori 2019Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес, не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 12.10.2019 г. включително/.

При избори за общински съветници и за кметове искането се прави, при условие че избирателят има настоящ адрес към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 26 април 2019г.
Искането се прави писмено до Кмета на общината, Кметството или до Кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес по образец Приложение № 13-МИ от изборните книжа.
Заявленията се подават:
1. За гр. Несебър: гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10, ет.1, стая 13;
тел.за връзка 0554/2 93 10, 0554/2 93 13
2. За Слънчев бряг – Запад: в сградата на общинска администрация в к.к.Слънчев бряг /без събота и неделя/
3. За останалите населени места на територията на Община Несебър - в съответните кметства и кметски наместничества.
4. Като електронна услуга с квалифициран електронен подпис - https://nesebar.imeon.bg/WebUslugi/WebSiteApp/frmEUslugi.aspx/

Работно време от 08:30 ч. до 16:30 ч. – всеки делничен ден и от 09:00 ч. до 16:00 ч. – през почивните дни.

Четете още: НОВИНИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР И РЕГИОНА