В Несебър и Кошарица отбелязаха eвропейския ден за борба с трафика на хора

Главна категория: Новини
Посещения: 1313

trafik horaУченици от различни възрасти в СУ ”Любен Каравелов” – Несебър отбелязаха с разнообразни прояви Европейския ден за борба с трафика на хора.

В подходяща за тях форма децата научиха, че в своята същност трафикът на хора нарушава основните човешки права като право на свободен живот и право на избор, а трафикът на деца нарушава рожденното право на всяко дете да расте в защитена среда без насилие и експлоатация. Основните фактори за трафик на хора бяха класифицирани в четири групи – икономически, социално-културни, психологически и геополитически.

Учениците бяха запознати с основните предпоставки за попадане в трафик като:липса на опит при пътуване в чужбина и информация за живота там; нереалистични очаквания; липса на познания за българското и международното законодателство; липса на знания за основните граждански права и институциите, които могат да ги защитят.

С подходящи примери, казуси и сюжетно-ролеви игри несебърските ученици разбраха кои са най-уязвимите категории хора и методи за въвличане в трафик. Научиха какво предвижда българското законодателство за борба с трафика на хора и как да действат ако попаднат в беда независимо дали се намират в България или в чужбина, ни съобщава Мара Момчилова.

trafik hore kosharicaКомисията за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните към Община Несебър, съвместно с училищното ръководството на ОУ ,,Иван Рилски” – с. Кошарица  организира ден за запознаване с опасностите и превенцията на трафика на хора. С ученици от пети, шести и седми клас бе проведе дискусия на тема ,,Не на трафика на хора. Човешкото достойнство е в твоите ръце”.

По време на разговора, психологът към Кабинета за социална превенция на МКБППМН Румяна Костова  фокусира вниманието на учениците върху механизмите, чрез които жертвите на този вид престъпления са манипулирани и принуждавани. По време на срещата бе подчертано, че информираността  за рисковете  е от основно значение в борбата срещу това уродливо явление. От посочените  в беседата данни учениците разбраха, че жертвите на трафик по света наброяват внушителните 27 млн. души, като в основната си част  са жени и деца.  Младежите научиха, че в своята същност трафикът на хора нарушава основните човешки права, като право на свободен живот и право на избор, и се определя като съвременна форма на робството. Жертвите на тази престъпна дейност са подлагани на жесток физически и психически тормоз, и са използвани за принудителен труд в условия, близки до робство.

Съдия Мария Берберова – Георгиева от Районен съд – Несебър поднесе важна информация, свързана с трафика на хора. На срещата присъства и инспектор Димо Димов от РУ Несебър.

Целта на такива превантивни кампании е да се заостри и насочи вниманието на младите хора към рискове от измама и въвличане в трафик и експлоатация. Всяка година на 18 октомври световната общност отбелязва Ден за борба  с трафика на хора. Българските граждани продължават да бъдат една от водещите групи в Европа, които попадат в капана на трудова или сексуална експлоатация. 13 жени на 100 000 души стават жертва на трафик, което е повече от 5 пъти над средната стойност за Европейския съюз.

Четете още: Морето не е сметище