Предстои конкурс за изграждане на мост в Гюльовца

Главна категория: Къде|Какво
Посещения: 3000

Нов инфраструктурен проект предстои да бъде реализиран в Гюльовца, научи MELNICATA.COM. В сайта на Агенцията за обществени поръчки е публикувано обявление, което касае изграждане на мост, по който да се осъществява връзката между селото и гробищен парк 2, както и с поземлените имоти от другата страна на реката. В момента движението на Бяла река се осъществява на борд. За по-лесно преминаване дигите са частично разрушени, което създава опасност от наводнения и от поройно прииждане на реката.

След изграждането на моста преминаването няма да зависи от водните количества на реката, става ясно от публикуваното обявление.
Проектното решение предвижда изграждането на ново съоръжение с габарит от край корниз до край корниз 10.50м., който включва: ляв тротоар – 1,75м., пътно платно - 7,00м., десен тротоар – 1,75м. За хидравлично оразмеряване са използвани водните количества за моста в село Оризаре – 2 км. по-надолу по реката. Връхната конструкция се състои от 10 сглобяеми, правоъгълни,стоманобетонови плочи елементи с размери 99х45х1260 см обединени чрез монолитна пътна плоча с дебелина 15 см. Долното строене е монолитно – стоманобетоново.Представлява плътни устои с окачени конзолни крила, успоредни на пътя с дължина 5.00 м. Фундирането се извършва с геоложка позиция 6 – песъчлива глина, меко пластична с допустимо натоварване 1.7 кг/см 2. Горната повърхност на конусите се изпълнява точно по коти и се заглажда до равност позволяваща директно полагане на лагерите без подливка. Лагеруването на главните греди е чрез неопренови лагери с размери 200х300х48 мм положени директно върху кусинетите по напречния наклон. Горната повърхност на пътната плоча се изпълнява точно по коти. Бетона се полага с помоща на вибродъска движеща се по нивелирани стоманени водачи, които преди втвърдяването на бетона се отстраняват и мястото им се запълва с бетон.

При достигане степен на втвърдяване, която позволява обработка на повърхността, се започва шлайфане с механични пердашки. Обработката продължава до достигане на повърхност отговаряща на изискванията за полагане на хидроизолация, съгласно Техничиската спецификация, а именно просвети под 4 метрова лата не повече от 5 мм и единични неравности до 5 мм. Изпълняват се преходни плочи върху стандартно уплътнения обратен насип. Тротоарните блокове са от водоплътен и мразоустойчив бетон. Върху тях чрез анкериране се монтира предпазен парапет. След достигане на влажност на плочата не повече от 4 %, позволяваща полагане на хидроизолация, същата се полага газопламъчно върху суха и чиста бетонова основа при температура на основата и на въздуха не по-ниска от 5 0 С. Хидроизолацията е специална за мостове и трябва да позволява директно полагане на горещи асфалтобетонови смеси и да е с тегло не по-малко от 4,5 кг/м2. Едновременно с хидроизолацията се изпълняват и дилатационните фуги при устоите. Върху хидроизолацията директно се полага асфалтобетонова настилка от плътен асфалтобетон в два пласта с обща дебелина след уплътняването 10 см. Прорязва се настилката върху напречните фуги и при бордюрите и прореза се запълва с топла паста от полимермодифициран битум. Всички нестандартизирани материали като хидроизолация, дилатационни фуги, полимерни смеси и други, е необходимо да бъдат съгласувани с проектанта и одобрени от възложителя.

Финансирането за изпълнение на настоящата обществена поръчка ще се осъществи от бюджета на Община Несебър.
Крайният срок за получаване на документация за участие е 11 май (сряда), до 16 ч. в Заседателната зала на Община Несебър (Зала „Мелсас“).

>>> ОЩЕ НОВИНИ ОТ ГЮЛЬОВЦА В MELNICATA.COM <<<