Деца от Община Несебър опознаха флората и фауната

Главна категория: Къде|Какво
Посещения: 1285

На 22-ри май т.г., по случай Международния ден на биологичното разнообразие, стартира интерактивна образователна програма на Община Несебър за деца от детските градини – „Открития на Мечо Пух за растенията и животните”.

Програмата има за цел запознаване на децата с разнообразието на флората и фауната и насърчаване на подрастващите към опазване на природната среда. Тя се осъществява от отдел „Екология” и дейност „Образование, извънучилищни и други дейности” – съвместно с общинските детски градини, и е част от дългосрочната програма на Oбщина Несебър за работа с деца и ученици от общинските училища и детски градини „Аз живея в Несебър”.

Дейностите за опознаване на биосферата започнаха с деца от подготвителните групи на ЦДГ „Моряче” – Несебър. По достъпен за децата начин, експертите от отдел „Екология” презентираха растителни и животински видове, характерни за различните релефни форми – планина, равнина и пр.

Международният ден на биологичното разнообразие - 22 май е провъзгласен от Организацията на обединените нации, с цел да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа по въпросите на биологичното разнообразие.