Нова инфраструктурна придобивка има Община Несебър

Главна категория: Къде|Какво
Посещения: 3242

В Община Несебър бе открит пореден, важен и ценен инфраструктурен обект. Прерязаната бе лентата на готовия проект за Дълбоководно заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ – Равда, част от проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. Припомняме ви, че съвсем наскоро в Несебър бе открита и Претоварна станция за битови отпадъци.

Дълбоководното заустване е прецедент за България. Този проект е изключително важен за околната среда и бреговете, включително и морето. Отпадните води вече ще са пречистени и ще се третират на 1 миля (около 2 км.) навътре в морето. В края на октомври пък ще завърши и разширението на пречиствателната станция, която е с еквивалент 225 000 жители.

„Изказвам своите благодарности към българското правителство, на Министерството на околната среда и водите и Оперативна програма „Околна среда“, за съдействието, което ни оказаха при проектирането, на моите колеги от общинска администрация, които работеха по проекта, както и на изпълнителят от „Транстрой“ /Варна/, за реализацията на този проект.“, каза в стъпителното си слово кметът на Община Несебър Николай Димитров.

psov2

„Тази огромна станция ще доведе до повишаване на екологичните стандарти на водата. Пожелавам на местната власт да реализира още такива проекти. Нека рекламираме това, което имаме, да покажем на чуждестранните туроператори и гости на този регион с каква придобивка разполагаме. Съоръжението е прекрасно, трябва всички да сме горди.“, каза пред присъстващите Вълчо Чолаков, Областен управител на Бургас. За откриването пристигнаха представители на различни институции, включително от Министерството на околната среда и водите, ВиК-Бургас, „Слънчев бряг“ АД, Община Поморие. Сред присъстващите се открояваха още Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър, Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, общински съветници, заместник-кметове, кметове на населени места, ръководители на отдели и служителни от общинската администрация, множество граждани от Несебър, Равда и региона.

„Дълбоководното заустване ще поеме отпадните води на целия регион – Несебър, Равда, Кошарица, Тънково, Каблешково, Ахелой, част от Свети Влас, целия Слънчев бряг. То е изпълнено с две тръби, тъй като агломерацията е много специфична. През лятото ще работят две тръби, а през останалото време една. Срокът на пречистването по тези тръби е 2040 г.“, съобщи Янко Андреев – резидент-инженер на обекта.

psov3

Знаете ли, че ...

След изпълнението на проекта се предвижда да се намали рязко неблагоприятното въздействие върху околната среда в района. Това се очаква да се случи чрез :

- Събиране и пречистване на отпадъчните води от агломерацията и заустване на пречистените отпадъчни води в съответствие с българските и международните стандарти;

- Увеличаване на обхвата на пречистването на отпадъчните води в региона, със стандарти в съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води;

- Осигуряване обработката на утайките от пречистването на отпадъчните води. Към тази пречиствателна станция са включени отпадъчните води на Свети Влас, Слънчев бряг, Кошарица, Тънково, Несебър и Равда, като е предвиден капацитет и за включване на Ахелой и Каблешково. Така ПСОВ – Равда ще се превърне в регионална пречиствателна станция за отпадни води.

- От Тръбопровода с обща дължина по Проект 2436м.2хФ800, остават за изпълнение 324 м.2хФ800 или до момента са изпълнени 87% от общата му дължина. Със завършването на трасето, пречистените отпадъчни води от ПСОВ Равда ще бъдат заустени в морето, на разстояние повече от 2,5 км. от брега.

Чрез тези големи инфраструктурни проекти, ще се повиши качеството на съществуващите услуги за пречистване на отпадните води, a отпадъците ще бъдат третирани по нови стандарти, което ще намали отрицателното въздействие върху околната среда. Това е ключов фактор за развитието на туризма, а Община Несебър посреща хиляди гости и туристи, които се радват на нейното богатото културно наследство и природни дадености.