Общинските съветници ще заседават по 53 точки

Главна категория: Новини
Посещения: 1497

ZalaMelsasЗаседание на Общински съвет – Несебър ще се проведе в сряда, 12-ти септември, от 11:00 ч. в зала „Мелсас“, научи Melnicata.com. Дневният ред на сесията включва 53 точки.
Представяме акценти от избрани точки, по които предстои да заседават и гласуват общинските съветници:

- Oтносно определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Несебър за 2019 година и условията и реда за разпределянето им между превозвачите.

- Oтносно удължаване срока за закупуване на дърва за горене за лица над 75 години за 2018 г.

- Oтносно актуализация на бюджета на община Несебър за 2018 г.

- Oтносно поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за финансиране на проект „Реконструкция на улично осветление гр. Несебър“.

- Oтносно приемане на Програма за развитие на туризма в община Несебър за периода 2018 г. – 2024 г.“

- Oтносно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на „Кафе – Сладкарница“ в общинска сграда с идентификатор 53822.505.1.4 по КК на с. Оризаре.

- Oтносно одобряване на задание за изработването на „ПУП-ПП за разширение за велоалея на път с.Кошарица – к.к.Слънчев бряг“, землище с.Кошарица, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ .

>>> Вижте всички точки от предстоящата сесия