Училището в Оризаре представя нов проект

Главна категория: Новини
Посещения: 1649

OuOz2ОУ „Георги Стойков Раковски” - Оризаре започна процедура по трети обучителен етап по проект "Ограмотяване на възрастни – Фаза 1“ - „Нов шанс за успех“, научи Melnicata.com.

Срокът за записване на желаещите да се включат в обучението е 20.09.2018 г. до 13.00 часа.
Курсовете за ограмотяване на възрастни са с продължителност 5 месеца. Курсовете за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап са с продължителност 9 месеца и се провеждат в три последователни етапа, всеки с продължителност 3 месеца - за придобиване на компетентности, предвидени съответно за V, VI и VII клас от училищното образование.

Изисквания за сформирането на групите и за включване на обучаеми в тях:
1.Изисквания за включване на обучаеми в курсовете за ограмотяване:
Курсовете за ограмотяване на възрастни се организират за неграмотни или слабограмотни лица над 16 годишна възраст, които:
не са записани в училище за обучение за завършване на клас;
не са завършили началния етап на основното образование;
не са включени и не са участвали в идентично обучение по проекти и програми, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, от Програма ФАР, от държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник;
са завършили обучението си по български език, организираното от Държавната агенция за бежанците (за търсещите или получили международна закрила);
са заявили писмено своето желание за включване в обучение по проекта (заявление по образец).
2.Изисквания за включване на обучаеми в първи етап (V. клас) от курса за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап:
Курсовете за обучение в първи етап (V. клас) от курса за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап се организират за лица, които:
имат навършени 16 години и да нямат статут на ученици;
са заявили писмено своето желание за включване в обучение в курса;
нямат успешно завършен V, VI или VII клас;
имат успешно завършен начален етап на основното образование;
са завършили обучението си по български език, организираното от Държавната агенция за бежанците (за търсещите или получили международна закрила);
не са участвали и не участват в идентично обучение по проекти и програми, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, от Програма ФАР, от държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, за което подписват декларация по образец.

Вижте още: Търси се наемател за „кафе-сладкарница“ в Оризаре