Ето какво ще се проектира за Обзор, Св. Влас и селата в общ.Несебър

Главна категория: Новини
Посещения: 4066

OfficeMelnicata.com продължава да информира за акцентите в програмата за проектиране на Община Несебър за 2019 г., която бе приета с гласуване на проект за бюджет за настоящата година при проведена наскоро общинска сесия.
Днес представяме програмата за проектиране за Обзор, Свети Влас, Равда, Кошарица, Гюльовца и Тънково.

Гр. Обзор
- Изработване на предложение за граници, обхват и режим на опазване на археологически обект „Фрагменти от защитно съоръжение и част от югоизточна кула от крепостна стена в УПИ ХХХ, кв.23, гр. Обзор
- Проект за създаване на подходяща градска среда – фаза ТП
- Преработка и актуализация на проект за свлачище на ул. „Младежка“
- ПУП-ПРЗ за УПИ-I в кв.101, УПИ-I и II в кв.102, УПИ II, V, VI, VII в кв.103 по регулационния план на гр. Обзор и ПИ 53045.501.1, 53045.501.2, 53045.501.127, 53045.501.129, 53045.501.130, 53045.501.512, 53045.501.513, 53045.502.2, 53045.502.4, 53045.502.5, 53045.502.526 по КК на гр. Обзор
- ПУП-ПРЗ за УПИ VII, VIII и IX, кв.49 по регулационния план на гр. Обзор и ПИ 53045.502.453, 53045.502.428 и 53045.502.429 по КК на гр. Обзор - „Детска градина и Многофункционална обществена сграда“.
- ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ I, кв.24 по регулационния план на гр.Обзор с цел проектиане на Археологически музей
- ПУП-ПЗ за ПИ 53045.234.565 и части от ПИ 53045.177.22 по КК на гр. Обзор с цел промяна предназначенито на имот с цел рекултивация на депо за битови отпадъци
- ПУП-ПЗ за ПИ 53045.225.87 по КК на гр. Обзор с цел отреждане на рибарска хижа
- Проект за три броя търговски обекти към спортен комплекс в УПИ III, кв.6 по регулационния план на гр. Обзор
- Проектиране за паркинг и озеленяване, алейно осветление, ограда, детска площадка в УПИ VI в кв.5
- Изработване на техническо задание и предпроектни проучвания за изработване на ПРЗ и схеми към ПУР на м.“Южен парк“
- Изработване на проект за обслужващ паркинг в съществуващ спортен комплекс в УПИ III, кв.6
- Работен проект за аварийно укрепване на крайбрежна алея
- Прербатока на проект за градски парк, находящ се в УПИ XXX, в кв.23

Гр. Свети Влас
- ПУП-ИПР крайбрежна алея между гр. Свети Влас и КЗ между Санаториума и Св. Влас
- ПУП-ИПР крайбрежна алея между гр. Свети Влас и КЗ между Санаториума и гр. Св. Влас, м.“Юрта под пътя“ за кв.21 и улици о.т.15, 21, 95, 96, 140, 14
- ПУП-ПР на кв. Инцараки
- Проект за укрепване на благоустрояване двора на ДГ „Делфинче“
- Проект за ново улично осветление гр.Свети Влас

С. Равда
- Проектиране на улици – ул. „Македония“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“
- ПУП-ПП, специализирана схмеда и ПУП-ПРЗ за лодкостоянки и пристанищни съоръжения за ПИ 61056.502.499, 61056.502.503, 61056.502.507
- Проект за преустройство на полифункционална обществена сграда с клубно предназначение в УПИ I- общ., кв.28 по плана на с.Равда /ПИ 61056.501.76.2 по КК с.Равда/
- Проектиране на улици с тротоари на ул. „Дунав“, „Резвая“, „Искър“, „Ривиера“ и „Камчия“
- Проект за частично аварийно брегоукрепване в райнона на ПИ 61056.501.496
- Проект за енергоспестяващо парково и улично осветление

С. Кошарица
- Проектиране на ул. „9-ти май“
- Проектиране на улично осветление по ул. „Стара планина“ и ул. „Първи май“
- ПУП – разширение на гробищен парк

С. Гюльовца
- Преработка на ПУП на кв.40, 41, 42 за урегулиране на жилищни нужди – с.Гюльовца

С. Тънково
- Проект за велоалея от с. Тънково до КК Слънчев бряг
- Проектиране на ул. „М. Дойчев“ и ул. „Родопи“
- Проектиране на спортни обекти и игрище за мини футбол в двора на училището

Други
- Устройствени разработки на територията на община Несебър
- ОУП - преработка

* Снимката е илюстративна

Вижте още: Вижте какво включва програмата за проектиране за Несебър и Сл.бряг

Вижте още: Гласуваха проекта за бюджет на Общ. Несебър за 2019 г. Вижте какво ще се строи