Предстои разширение на детската градина в Слънчев бряг

Главна категория: Новини
Посещения: 2241

DGSlДетска градина „Слънчице“ в Слънчев бряг ще бъде разширена, като предстоят и други положителни промени, научи Melnicata.com.

За целта вече излезе обществена поръчка за избор на изпълнител в сайта на АОП /Агенция за обществени поръчки/.
Целта на проекта е разширение на ДГ„Слънце” и реконструкция на покрив на съществуваща сграда в УПИ VIII-общ., кв.5601 с идентификатор 51500.506.316 по плана на к.к.Слънчев Бряг - Запад, гр.Несебър, като проекта включва следните части: Архитектура, част СК, част Ел., част ВиК, част ЕЕ и ОВК, част Геодезия, част ПБ, част ПиБ, част ПБЗ, част ПУСО.

Проектът предвижда детското заведение да се разшири, като към съществуващата сграда, в североизточната част на имота, се пристроят помещения обособяващи нова детска група и нова яслена група. Те ще бъдат функционално свързани със съществуващата част посредством коридор. Разширението ще е едноетажно. Проектирани са отделни входове за новите две групи. Предвидена е и рампа за инвалиди до един от входовете, осигуряваща достъпност в цялата част ползваща се за детска градина.

Яслената група ще съдържа занималня (стая за игри) с кът за хранене . В къта за хранене се предвижда обособен кухненски бокс, оборудван с мивка с топла и студена течаща вода, шкаф за съдове и стерилизатор. В яслената група са проектирани още гардеробно (съблекалня), тоалетна и умивалня, разливна, обслужващо помещение, тераса.
Яслената група е предвидена за ползване от 16 деца.
Детската група ще съдържа занималня и спалня в общо пространство, съблекалня, тоалетна и умивалня, разливна, обслужващо помещение, тераса.
Детската група е предвидена за ползване от 25 деца.

Непосредствено до новите групи са проектирани методичен кабинет и гардероб, тоалетна и душ за персонала.
Предвижда се реконструкция на покрива на съществуващата сграда, като върху съществуващия плосък покрив ще се изгради нова покривна конструкция – скатен покрив. Рекунструкцията на покрива ще обхваща само помещенията ползвани от ДГ “Слънце“ и част от едноетажното тяло ползвано като център за практически занимания. Съществуващият вътрешен двор ще бъде покрит от новата покривна конструкция, като по този начин ще се образува физкултурно-музикален салон. Проектирано е горно осветление от покривни прозорци в тази част на новия покрив.

Предвижда се освен съществуващото функционално разделение на сградата между ДГ“Слънце“ и центъра за практически занимания, двете части да се отделят и в инсталационно отношение.
Предвижда се преоборудване на съществуващите котелно и склад за гориво и замяна на съществуващия топлоизточник с нови, захранващи двете отделни части на сградата (по част ОВК).
Паркирането ще се осъществява в западната част на имота.
Сумата на обществената поръчка е 1 560 000.00 лв. с ДДС.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.10.2018 г., 17:00 ч.

Вижте още: Съкращават автобусите от Бургас до Слънчев бряг от 15-ти септември