В четвъртък ще се случи нещо важно за Тънково

Главна категория: Новини
Посещения: 3609

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

VeloaleqДве докладни записки касаят пряко инфраструктурното развитие на Тънково в перспектива. Разглеждането и гласуването им ще се проведе на първата за годината общинска сесия в четвъртък.

Дневният ред включва точките с номера 12 и 17, които са свързани с Тънково. Т. №12 е относно вземане решение за одобряване ПУП-парцеларен план за обект: „велоалея южно от път III- 9061/ к.к. „Слънчев бряг“ – с.Тънково /в ПИ 51.500.64.34, 51500.65.21 и частично в ПИ 51500.57.52, 51500.64.35, 51500.65.22 и 51500.69.47 по к.к. на гр.Несебър, община Несебър.

Т. №17 е с докладна записка, относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „реконструкция на път от ОПС – Тънково – 1 (връзка с плочогредов мост на р. Хаджийска“ ) до път III-9061 (Оризаре – Слънчев бряг) – преработка на пътно кръстовище с път III-9061.

Заседанието на Общински съвет – Несебър ще се проведе от 11:00 ч. в зала „Мелсас“.

*Снимката е илюстративна

Вижте ощеОще новости в Тънково през 2018 г.