Набират се кандидати за реконструкция на път в посока Тънково

Главна категория: Новини
Посещения: 4219

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

AsfaltОбществена поръчка за реконструкция на път от ОПС „Тънково – 1“ (връзка с плочогредов мост на р. „Хаджийска”) до път ІІІ-9061 (Оризаре – Слънчев бряг) е обявена в сайта на АОП, видя Melnicata.com.
В описанието на поръчката се посочва, че началото на пътя започва от плочогредов мост на р. Хаджийска.

В ситуационно отношение трасето на пътя е проектирано така, че да следва приблизително трасето на съществуващия ведомствен път за помпената станция.

Елементите на трасето отговарят за скорост 40 км./ч., като минималния радиус на хоризонтална крива е 65 м. /при крива № 1 и № 2/. Хоризонталните криви са проектирани като циркулярни криви с преходни криви /клотоиди/. В съответствие с техническите норми са предвидени уширения на пътната настилка в хоризонталните криви.

Трасето на пътя се развива в сравнително равнинен терен, като нивелетата следва приблизително релефа на терена без допускане на големи изкопни и насипни участъци. Най- големия насипен участък е при мостовото съоръжение. Височината на насипа е около 5 м. Допуснатия проектен максимален надлъжен наклон е 8,0 % при нормативен максимален наклон 8 %.
Проектните минимални радиуси на вертикалните вдлъбнати и изпъкнали криви при проектиране на нивелетата са също в рамките на допустимите.

Широчината на пътната настилка в прав участък е 6 м. Банкетите са укрепени с широчина 0,75 м. с цел да не се допусне навлизане на сервитута на пътя в чужди имоти. Укрепването на банкетите ще се изпълни от уплътнен несортиран трошен камък с дебелина около 50 см. В хоризонтални криви широчината на настилката се увеличава с предвиденото нормативно уширение в зависимост от радиуса на кривата. Напречния наклон на пътната настилка в прав участък е двустранен - 2.5 %, а в хоризонтална крива е едностранен в зависимост от радиуса до 7 % .

От направените предварителни разчети за предстоящото транспортно натоварване е приета пътна конструкция за категория на движението “средно”. Пътната конструкция включва следните конструктивни пластове:
- плътен асфалтобетон с деб. 4 см.
- неплътен асфалтобетон с деб. 4 см.
- битумизиран трошен камък с деб. 10 см.
- основа от несортиран тр. камък с деб. 45 см.
Общата дебелина на пътната конструкция е 63 см.

Стойността на обществената поръчка е 960 000 лв. с ДДС.

Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие е 05.10.2018 г., 17:00 ч.

* Снимката е илюстративна

Вижте още: Излязоха обществени поръчки за многофункционални сгради в Оризаре и Тънково