Един час повече тишина през лято 2018

Главна категория: Новини
Посещения: 4715

party people glavna

На своето заседание от 11.12.2017, Общинският съвет прие изменение в наредбата за опазване на обществения ред и смъкна допустимия час за шумна музика от 24ч. на 23ч. Така през лято 2018 ще се радваме на един допълнителен час тишина.

Вижте още: Такса „сувенир“ ще захранва новосъздадения общински фонд „Култура“

Промяната бе необходима, тъй като съгласно чл.16а, ал.2 от Закона за защита от шума в околната среда: „ Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00ч“ . Така разписаният нормативен ред не кореспондираше с реда приет в чл.3 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, чийто стар текст допускаше силна музика до 24ч.

Ето и актуалния текст на ал.1 от чл.3 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда , за безопасността на движение на територията на община Несебър:

„Забранява се използването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения без необходимата шумоизолация, както и в откритите в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси за времето между 23,00 и 7,00ч“